HEIM

NORSK - ENGLISH

 

VATN

SunnLab analyserer både drikkevatn og andre typar

vatn for kundar innan privat næringsliv og offentlege etatar.

 

MILJØ

SunnLab utfører fleire typar analysar og laboratorietenester retta mot alle typar miljø og ureining.

 

NÆRINGSMIDDEL

SunnLab utfører tenester for næringsmiddelprodusentar til beste for både forbrukar og verksemd.

SunnLab er stengd i påska

Vi held stengt i perioden 13.-22. april.

Vi i SunnLab ønskjer dykk alle ein solfylt og flott påskeferie

 

SunnLab er eit velrennomert analyselaboratorium innan fagområda vatn, miljø og næringsmiddel. Vi utfører tenester for både små og store kundar innan næringar som offshore, offentlege og private vassverk, havbruk, landbruk og produsentar av næringsmiddel.

.

For privatpersonar er det primært analyse av drikkevatn og mjølkerom (KSL-test) som er aktuelt, medan næringslivet etterlyser analysar på utsleppsvatn frå offshore og havbruk, og for avfall til deponering

.

Vi har gode fasilitetar for dei fleste typar analysar og kan også bruke vårt nettverk i Labforum slik at du som kunde får tilgang til fleire analysar. Dei tilsette har stor kompetanse innan sine fagfelt, og har lang erfaring frå dei fleste problemstillingar.

 

SunnLab er akkreditert av Norsk akkreditering med registreringsnummer Test 114. Du finn akkrediteringsdokumentet vårt med oversikt over dei akkrediterte analysane på www.akkreditert.no under "hvem er akkreditert".

Vi er medlem i LABforum som er ein landsdekkande forening der vi nyttar andre medlemslaboratorium til analysar vi sjølv ikkje utfører.

SUNNLAB AS

 

Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

Org.nr. 985 722 234

 

 

 

 

 

 

Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER

 

Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30

 

 

Tlf: 57 72 39 50