AVFALL OG BYGNINGSMATERIALER

NORSK - ENGLISH

ANALYSER FOR MILJØ

AVFALL OG BYGGINGSMATERIALE

SunnLab utfører kjemiske analysar på avfall og byggingsmateriale i samsvar med krava i avfallsforskrifta.

 

Avfallsforskrifta 2023/2004 definerer kva for kriterie som gjer avfall farleg eller ikkje, og stiller samtidig krav om at kjemiske analysar må utførast dersom ein ikke har full dokumentasjon både på avfallet i seg sjølv og behandlinga av det. Materiale som manglar kjemisk analyse vil alltid bli definert som farleg avfall, og må handterast deretter.

 

SunnLab har lang erfaring med analysar på avfall og byggingsmateriale og hjelper deg med kjemiske analysar og dokumentasjon, slik at du kun set i verk tiltak basert på dei kjemiske stoffa som faktisk finst der.

 

Maling, lakk, lim og løysemiddel er døme på stoff som kan innehalde tungmetall eller andre miljøgifter.

SUNNLAB AS

 

Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

Org.nr. 985 722 234

 

 

Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER

 

Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30

 

 

Tlf: 57 72 39 50