INNELUFT OG ARBEIDSMILJØ

NORSK - ENGLISH

ANALYSER FOR MILJØ

INNELUFT OG ARBEIDSMILJØ

SunnLab kan utføre analysar i høve til innemiljøet med tanke på luftkvalitet, ventilasjon, lukt, kjemiske emisjonar, trafikkforureining og mikrobiologiske organismar.

 

Slike analysar blir brukt som eit grunnlag for vurdering av innemiljøet og korvidt dette er forsvarleg eller ikkje.

 

Aktuelle risikofaktorar kan vere mugg og bakteriar, hussopp, råteskade, fukt i byggingsmateriale, kjemiske emisjonar frå til dømes lim og maling. Vi kan også foreta slike testar i forhold til miljøkrav og eigenkontroll på nye hus og bygningar.

 

SUNNLAB AS

 

Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

Org.nr. 985 722 234

 

 

Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER

 

Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30

 

 

Tlf: 57 72 39 50