VASSDRAG

NORSK - ENGLISH

ANALYSER FOR MILJØ

VASSDRAG

SunnLab kan foreta analysar basert på nosituasjonen, eller langvarig screening for organismar i sjø og vatn. Her testar vi for metall og flyktige forbindelsar etter strenge standardar.

 

Norske miljøvernstyresmakter ved Klima og Forureiningsdirektoratet har definert 30 spesifikke framandstoff og stoffgrupper som skal prioriterast med omsyn til full stans eller vesentleg reduksjon innan 2020.

SUNNLAB AS

 

Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

Org.nr. 985 722 234

 

 

Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER

 

Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30

 

 

Tlf: 57 72 39 50