HYGIENEKONTROLL

NORSK - ENGLISH

ANALYSAR FOR NÆRINGSMIDDEL

HYGIENEKONTROLL AV PRODUKSJONSFASILITETAR

SunnLab utfører både dokumentasjon av hygienen ved produksjonsanlegg, samt at vi bistår med utarbeiding av reinhaldsplanar og løpande rådgjeving.

 

Vi hjelper deg å lage planar som støtter forskrifter frå styresmakter og gjev råd om korleis oppfølging og behanding av avvik best bør gjerast.

SUNNLAB AS

 

Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

Org.nr. 985 722 234

 

 

Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER

 

Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30

 

 

Tlf: 57 72 39 50