KJØTPRODUKT

NORSK - ENGLISH

ANALYSAR FOR NÆRINGSMIDDEL

KJØTPRODUKT

SunnLab hjelper deg å dokumentere kvaliteten på dine råvarer og produkter. Vi kan også tilby hygienekontroll av overflater eller kontrollere vassprøvar for produksjonslokalet.

 

Som forbrukarar av kjøt har vi forventningar og krav om at vi ikkje skal bli sjuke av det vi et, anten det er frå store næringsmiddelprodusentar eller små gardsmatprodusentar. I tillegg er det i eiga interesse for næringsmiddelprodusentar å få bekrefta at produkta er av god kvalitet.

 

Vanlegvis blir kjøtprodukt og andre næringsmiddel testa med tanke på framvekst av ikkje-sjukdomsframkallande og typiske sjukdomsframkallande bakteriar. Døme på dette er Listeria, E.Coli, Salmonella, Kimtal og Bacillus.

SUNNLAB AS

 

Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

Org.nr. 985 722 234

 

 

Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER

 

Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30

 

 

Tlf: 57 72 39 50