BRYGGERI OG DRIKKEVAREPRODUSENTAR

NORSK - ENGLISH

ANALYSAR FOR VATN

BRYGGERI OG DRIKKEVASSPRODUSENTAR

SunnLab utfører analysar og beredskapsplanar for bedrifter som produserer drikkevatn og mineralvatn for konsum på flaske eller annan type behaldar. Produsentar må godkjennast av Mattilsynet før oppstart av salet, samt etter naudsynte intervall undervegs.

 

I tillegg til at drikkevassforskrifta må være oppfylt er det Forskrift om naturleg mineralvatn, kjeldevatn som regulerer drikkevatn som blir produsert for konsum.

 

Det blir mellom anna stilt mikrobiologiske og sensoriske krav til kvalitet og merking. I tillegg stiller forskrifta også krav til kjemiske eigenskapar og analysemetodens nøyaktigheit.

SUNNLAB AS

 

Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

Org.nr. 985 722 234

 

 

Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER

 

Mandag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30

 

 

Tlf: 57 72 39 50 / Fax: 57 82 14 32