DRIKKEVATN OG VASSVERK

NORSK - ENGLISH

ANALYSAR FOR VATN

DRIKKEVATN OG VASSVERK

Drikkevatnforskrifta stiller krav til at drikkevatn skal vere helsemessig trygt for forbrukarane og ikkje innehalde skadeleg forureining eller tungmetall. Vassverk, både offentlege og private, skal følge prøveplanar for å sikre at krava i forskrifta blir etterlevd.

 

Prøveplanane skal stille krav både til kor ofte analysane skal takast, og hva slags type prøvar som skal takast.

 

SunnLab er akkrediterte for dei fleste analysar i samband med drikkevassforskrifta, og nyttar topp moderne utstyr for dette arbeidet.

 

SUNNLAB AS

 

Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

Org.nr. 985 722 234

 

 

Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER

 

Mandag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30

 

 

Tlf: 57 72 39 50 / Fax: 57 82 14 32