LEGIONELLA

NORSK - ENGLISH

ANALYSER FOR VATN

LEGIONELLA

SunnLab utfører analysar for legionella og hjelper våre kundar med å implementere denne internkontrollen i eksisterande HMS-system for å hindre legionellasmitte.

 

Legionellabakterien spreier seg og formerer gjennom rennande vatn og vassdam i luft. Smittekjelder kan være dusjar, boblebad, høgtrykkspylarar, luftfuktarar og liknande.

 

Det er eigar av det aktuelle anlegget sitt ansvar å syte for at det ikkje er smittebærande og utføre forebyggjande kontroll.

SUNNLAB AS

 

Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

Org.nr. 985 722 234

 

 

Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER

 

Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30

 

 

Tlf: 57 72 39 50