PRIVATE KUNDAR

SUNNLAB AS

 

Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

Org.nr. 985 722 234

 

 

Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde

 

E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER

 

Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30

 

 

Tlf: 57 72 39 50

NORSK - ENGLISH

ANALYSER FOR VATN

PRIVATE KUNDAR

SunnLab utfører analysar av vatn for private kundar.

 

Nesten alle stoff kan løysast opp i vatn, og vasskvaliteten kan variere mykje etter kva for vasskjelde ein har (bekk, brønn, oppkomme, borevatn, takvatn osv.), årstider og nedbørsforhold.

 

Dersom ein drikk vatn som inneheld framande bakteriar kan ein føle seg kvalm og få diaré. Ofte vil det vere barna som merker desse endringane først.

 

SunnLab utfører KSL-test av mjølkerom.