ANALYSAR FOR MILJØ

SunnLab utfører eit breitt spekter av tenester for analysar av miljø som spenner frå analysar av ytre miljø som marine organismar og vatn, til inneklima, luft og fukt.


Analysar for miljø:


Sigevatn

Forureining i grunnsediment

Avfall og bygningsmateriale

Vassdrag

Avløpsvatn og slam

Inneluft og arbeidsmiljø

Offshore og skipsfart.


SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50