NORSK - ENGLISH

ANALYSER FOR MILJØ

AVFALL OG BYGGINGSMATERIALE

SunnLab utfører kjemiske analysar på avfall og byggingsmateriale i samsvar med krava i avfallsforskrifta.


Avfallsforskrifta 2023/2004 definerer kva for kriterie som gjer avfall farleg eller ikkje, og stiller samtidig krav om at kjemiske analysar må utførast dersom ein ikke har full dokumentasjon både på avfallet i seg sjølv og behandlinga av det. Materiale som manglar kjemisk analyse vil alltid bli definert som farleg avfall, og må handterast deretter.


SunnLab har lang erfaring med analysar på avfall og byggingsmateriale og hjelper deg med kjemiske analysar og dokumentasjon, slik at du kun set i verk tiltak basert på dei kjemiske stoffa som faktisk finst der.


Maling, lakk, lim og løysemiddel er døme på stoff som kan innehalde tungmetall eller andre miljøgifter.

SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50