NORSK - ENGLISH

ANALYSER FOR MILJØ

FORUREINING I GRUNNSEDIMENT

SunnLab utfører analysar av grunnsediment, og kan bistå med risikovurdering og førebyggjande tiltak.


Desse risikoanalysane blir nytta som grunnlag for vidare miljøtiltak ved byggjeaktivitetar og masseforflytning. Miljødirektoratet har utarbeidd ei liste over 45 framandstoff of stoffgrupper med tilhøyrande grenseverdiar.


SunnLab kan også utføre desse analysane som hasteoppdrag dersom dette er naudsynt.

SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50