NORSK - ENGLISH

ANALYSER FOR MILJØ

INNELUFT OG ARBEIDSMILJØ

SunnLab kan utføre analysar i høve til innemiljøet med tanke på luftkvalitet, ventilasjon, lukt, kjemiske emisjonar, trafikkforureining og mikrobiologiske organismar.


Slike analysar blir brukt som eit grunnlag for vurdering av innemiljøet og korvidt dette er forsvarleg eller ikkje.


Aktuelle risikofaktorar kan vere mugg og bakteriar, hussopp, råteskade, fukt i byggingsmateriale, kjemiske emisjonar frå til dømes lim og maling. Vi kan også foreta slike testar i forhold til miljøkrav og eigenkontroll på nye hus og bygningar.


SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50