NORSK - ENGLISH

ANALYSER FOR MILJØ

VASSDRAG

SunnLab kan foreta analysar basert på nosituasjonen, eller langvarig screening for organismar i sjø og vatn. Her testar vi for metall og flyktige forbindelsar etter strenge standardar.


Norske miljøvernstyresmakter ved Klima og Forureiningsdirektoratet har definert 30 spesifikke framandstoff og stoffgrupper som skal prioriterast med omsyn til full stans eller vesentleg reduksjon innan 2020.

SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50