ANALYSAR FOR NÆRINGSMIDDEL

HYGIENEKONTROLL AV PRODUKSJONSFASILITETAR

SunnLab utfører både dokumentasjon av hygienen ved produksjonsanlegg, samt at vi bistår med utarbeiding av reinhaldsplanar og løpande rådgjeving.


Vi hjelper deg å lage planar som støtter forskrifter frå styresmakter og gjev råd om korleis oppfølging og behanding av avvik best bør gjerast.

SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50