ANALYSAR FOR NÆRINGSMIDDEL

KJØTPRODUKT

SunnLab hjelper deg å dokumentere kvaliteten på dine råvarer og produkter. Vi kan også tilby hygienekontroll av overflater eller kontrollere vassprøvar for produksjonslokalet.


Som forbrukarar av kjøt har vi forventningar og krav om at vi ikkje skal bli sjuke av det vi et, anten det er frå store næringsmiddelprodusentar eller små gardsmatprodusentar. I tillegg er det i eiga interesse for næringsmiddelprodusentar å få bekrefta at produkta er av god kvalitet.


Vanlegvis blir kjøtprodukt og andre næringsmiddel testa med tanke på framvekst av ikkje-sjukdomsframkallande  og typiske sjukdomsframkallande bakteriar. Døme på dette er Listeria, E.Coli, Salmonella, Kimtal og Bacillus.

SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50