NORSK - ENGLISH

ANALYSAR FOR VATN

BRYGGERI OG DRIKKEVASSPRODUSENTAR

SunnLab utfører analysar og beredskapsplanar for bedrifter som produserer drikkevatn og mineralvatn for konsum på flaske eller annan type behaldar. Produsentar må godkjennast av Mattilsynet før oppstart av salet, samt etter naudsynte intervall undervegs.


I tillegg til at drikkevassforskrifta må være oppfylt er det Forskrift om naturleg mineralvatn, kjeldevatn som regulerer drikkevatn som blir produsert for konsum.


Det blir mellom anna stilt mikrobiologiske og sensoriske krav til kvalitet og merking. I tillegg stiller forskrifta også krav til kjemiske eigenskapar og analysemetodens nøyaktigheit.

SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Mandag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50 / Fax: 57 82 14 32