ANALYSAR FOR VATN

DRIKKEVATN OG VASSVERK

Drikkevatnforskrifta stiller krav til at drikkevatn skal vere helsemessig trygt for forbrukarane og ikkje innehalde skadeleg forureining eller tungmetall. Vassverk, både offentlege og private, skal følge prøveplanar for å sikre at krava i forskrifta blir etterlevd.


Prøveplanane skal stille krav både til kor ofte analysane skal takast, og hva slags type prøvar som skal takast.


SunnLab er akkrediterte for dei fleste analysar i samband med drikkevassforskrifta, og nyttar topp moderne utstyr for dette arbeidet.


SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Mandag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50 / Fax: 57 82 14 32