NORSK - ENGLISH

ANALYSER FOR VATN

LEGIONELLA

SunnLab utfører analysar for legionella og hjelper våre kundar med å implementere denne internkontrollen i eksisterande HMS-system for å hindre legionellasmitte.


Legionellabakterien spreier seg og formerer gjennom rennande vatn og vassdam i luft. Smittekjelder kan være dusjar, boblebad, høgtrykkspylarar, luftfuktarar og liknande.


Det er eigar av det aktuelle anlegget sitt ansvar å syte for at det ikkje er smittebærande og utføre forebyggjande kontroll.

SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50