NORSK - ENGLISH

ANALYSER FOR VATN

PRIVATE KUNDAR

SunnLab utfører analysar av vatn for private kundar.


Nesten alle stoff kan løysast opp i vatn, og vasskvaliteten kan variere mykje etter kva for vasskjelde ein har (bekk, brønn, oppkomme, borevatn, takvatn osv.), årstider og nedbørsforhold.


Dersom ein drikk vatn som inneheld framande bakteriar kan ein føle seg kvalm og få diaré. Ofte vil det vere barna som merker desse endringane først.


SunnLab utfører KSL-test av mjølkerom.

SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50