Tenester

SunnLab sine tenster kan delast inn i tre katergoriar:

I tillegg gjev SunnLab kunderågjeving innan kjemi, mikrobiologi og avfallshandtering, og kan på førespurnad lage meir omfattande rapportar som kan brukast som dokumentasjon fdor eigen bruk, eller mot styresmakter